Komórki tłuszczowe są bardziej wrażliwe na działanie zimna niż tkanki otaczające, dlatego dochodzi do selektywnego

ich zniszczenia. Proces jest bezpieczny dla skóry, mięśni, naczyń krwionośnych i nerwów.

Podczas zabiegu kriolipolizy fałd skórno-tłuszczowy wessany do głowicy aparatu zostaje schłodzony do ok.3o C.

Dzięki czemu w tkance tłuszczowej temperatura spada do ok. 10 o C.

W tej temperaturze lipidy wypełniające komórki tłuszczowe przechodzą ze stanu ciekłego w stan stały.

Doprowadza to do zniszczenia błon komórkowych i wydostania się tłuszczu na zewnątrz komórek,

w wyniku czego powstaje w tkance podskórnej "naturalny" stan zapalny, trwający zazwyczaj kilka tygodni.

W tym czasie tłuszcz uwolniony z uszkodzonych komórek tłuszczowych zostaje powoli wchłaniany i poddawany

procesom metabolicznym (podobnie jak tłuszcz z pokarmu), a następnie spalany w wątrobie.

Powrót do strony KRIOLIPOLIZA